Les om

Personvern

Under følger Magy Media AS’ personvern­erklæring for kunder og andre eksterne brukere.

Behandling av person­opplysninger:

Når du (i) bruker nettsiden,(ii) er i kontakt med oss ved enten være portrettert eller på annen måte ta del i vår medie­produksjon, eller (iii) ved å motta nyhets­brev fra oss, vil Magy Media AS behandle person­opplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om person­opplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettig­heter knyttet til behandlingen av person­opplysningene.

Magy Media AS er data­behandler for opplysningene du oppgir.

Behandlings­ansvarlig for person­opplysningene vi behandler er:

Firmanavn: Wilsgård Reiseliv AS

Organisasjonsnummer: 925 167 479


For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine persono­pplysninger kan du kontakte oss på e-post.

E-post: post@magy.no


1. Hvorfor samler vi inn person­opplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker dine person­opplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende person­opplysninger til formålene angitt her.

  1. Sende ut markeds­føring, nyhets­brev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse, telefon­nummer. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
  2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefon­nummer, e-postadresse og eventuelle person­opplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesse­avveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
  3. Portrett-og situasjons­bilder / video. Magy Media AS produserer store menger bilder og video til sine kunder. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
  4. Bruk av nett­steder som eies / administreres av Magy Media AS. Når du bruker et nettsted sendes din IP-adresse til nett­stedet. Dette må gjøres for at du skal kunne laste ned innhold fra nett­stedet. IP-adressen er den eneste påkrevde personopplysningen ved bruk av nettstedene, og vi lagrer normalt IP-adresser (server log) 12 måneder etter et prosjekts avslutning, eller lengre ved mistanke om lovbrudd. IP-adressen benyttes i anmeldelser og/eller i blokkerings lister til våre tjenere.
  5. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjons­kapsler (cookies). Vi behandler person­opplysninger på grunnlag av en interesse­avveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nett­siden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opp­lysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.


2. Utlevering av person­opplysninger til andre

Vi gir ikke person­opplysningene dine videre til andre med mindre det fore­ligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lov­grunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Magy Media AS bruker data­behandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle person­­opplysninger på våre vegne. I slike tilfeller vil vi inngå avtaler for å ivareta informasjons­sikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi har inngått data­behandler med følgende:

– PRO ISPAS (org.nr. 896 907 662) vedrørende drift av våre nettsider.

All behandling av person­opplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.


3. Behandling av person­opplysninger på vegne av andre

Magy Media AS behandler også person­opplysninger på vegne av andre når vi bistår våre kunder med behandling av både anonymisert data og personopplysninger som kunden har samler inn. Før vi starter behandling av en kundes innsamlede personopplysninger, inngår vi en behandler­avtale som regulerer: bruk, behandling og sletting av person­opplysningene som vår kunde har samlet. Forenklet betyr dette at Magy Media AS følger retnings­linjene og personverns­erklæringen til kunden, som er behandlings­ansvarlig, for person­opplysninger som det jobbes med.


4. Lagringstid

Vi lagrer dine person­opplysninger hos oss så lenge det er nød­vendig for det formål person­opplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at person­opplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Person­opplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.


5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av person­opplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til data­portabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss pr. e-post på post@magy.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettig­heter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine person­opplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt sam­tykke for behandling av person­opplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss pr. e-post på post@magy.no.


6.Nyhetsbrev

Magy Media AS benytter seg av platt­formen til MailChimp for å formidle vårt nyhets­brev, dersom du ønsker å motta disse vil du måtte melde deg inn og godta vilkårene du finner her.


7. Google Analytics

Analyse­verktøyet Google Analytics sporer og rapport­erer om trafikken på nett­sidene til Magy Media AS. Ved å se på bruker­mønster til besøkende, kan vi lære hvordan brukere forholder seg til innholdet vårt. Du kan selv reservere deg mot bruk av cookies fra Google Analytics. Les mer om Google Analytics’ personvern her.


8. Facebook pixel

Facebook Pixel er et analytisk verktøy som hjelper Magy Media AS med å optimal­isere annonse­kampanjer på Facebook, slik at du som bruker skal få relevant informasjon. Du kan selv slå av cookies i din nett­leser. Les mer om Facebook’s personvern her.


9. Klager

Dersom du mener at vår behandling av person­opplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvern­lov­givningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.


10. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller end­ringer i regelverket om behandling av person­opplysninger, kan det med­føre for­andring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nett­side. Bruk­ere av denne siden bør derfor sjekke personvern­erklæringen regel­messig for å opp­datere seg på den nyeste utgaven. Fortsettelse av bruk av nett­siden betyr at eventuelt endrede personvernvilkår godtas.